Privacy en cookies

Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken.

 

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens kunnen aan ons worden verstrekt om gegevens voor je bestelling vast te leggen.

Als je iets bestelt, vragen we om je voor- en achternaam, je adres, telefoonnummer en e-mailadres. Met die gegevens kunnen we:

  • Zorgen dat je bestelling op het juiste adres wordt bezorgd;

  • Vastleggen op welke wijze je wilt betalen;

  • Vaststellen of de betaling succesvol is geweest;

  • Aan de hand van je IP-adres je herkennen. Dat is handig om te zien wat je hebt besteld en om makkelijker af te rekenen bij een toekomstige bestelling. 

 

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy eisen vooronze medewerkers. Zij hebben allen moeten tekenen voor geheimhouding en voor het hebben gelezen van de privacyverklaring en het data-lekbeding. 

Bovendien wordt verder gezorgd voor de beveiliging van uw persoonsgegevens door    het principe van need to know bij de uitvoering van een dienst te hanteren en alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens te verstrekken die ook feitelijk aan uw verzoek werken.

 

Medewerkers zijn eveneens verplicht om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens (een datalek) zo spoedig mogelijk te melden.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast zullen uw persoonsgegevens niet langer     bewaard worden dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens  worden vernietigd of worden teruggegeven. 

 

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Via het “formulier rechten betrokkenen” kunt u gebruik maken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U heeft onder de AVG de volgende rechten:

  • recht op inzage van uw persoonsgegevens;

  • recht om verwijdering;

  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;

  • recht op dataportabiliteit.

 

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik  van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij  afwijzing van uw verzoek zullen wij deze motiveren.

 

Wil je graag weten welke gegevens wij precies op hebben geslagen, je gegevens aan laten passen of laten verwijderen uit onze database? Mail dan naar info@vliegengordijnenexpert.nl, voor het aanvragen van het “formulier rechten betrokkenen’ of voor andere vragen. 

 

Bezoek aan onze website of webshop

 

Wanneer deze webpagina's worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime.

 

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne  systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

 

Bij bezoeken aan deze webpagina's worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde "session cookies", die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina's wordt beperkt.

 

De soorten cookies die onze webpagina’s gebruiken zijn:

 

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen dat alle functies van de site goed werken. Zo zorgen we bijvoorbeeld dat onze site onthoudt wat jij in je winkelmandje stopt.

Analytische cookies

We gebruiken programma’s als Google Analytics en Hotjar om het gedrag van onze bezoekers te analyseren. Hoe klikken mensen door de site? Op welke pagina’s haken ze af? Welke pagina’s zijn populair? Zo kunnen we onze website verbeteren en nog klantvriendelijker maken.

Marketingcookies

Net als elk ander bedrijf maken we reclame voor onze producten. Dat doen we het liefst zo gericht mogelijk, dus kijken we wat je interessant vindt. Op basis hiervan maken we persoonlijke advertenties voor bijvoorbeeld Facebook en Google. Ook kijken we of je iets koopt op basis van onze advertenties. Koop je iets? Dan zorgen we dat je hiervoor geen advertenties meer te zien krijgt.

 

Zie voor meer details ook het Cookiestatement op onze website. 

 

Verlies van uw persoonsgegevens

Vliegengordijnen Expert B.V. heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens( een datalek) tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er,   ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

 

Privacy Officer/FG

Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch   vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij ons via onze Privacy Officer. De Privacy Officer bij Vliegengordijnen Expert B.V. is: Ellen Raaijmakers

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Ook kunt u bij ontevredenheid over de afhandeling zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vliegengordijnen Expert behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan  de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.

 


Gegevens worden opgehaald